HANDELSBETINGELSER

Generelle bemærkninger

Følgende generelle betingelser og bytteforhold gælder for alle forretningsforbindelser med vores kunder, medmindre andre betingelser er skriftligt aftalt, selv om betingelserne for køberen afvige fra disse i indhold. Der ikke er behov for en udtrykkelig modsigelse af sælgeren. Mundtlige underordnede aftaler er ikke gyldig. I tilfælde af ordrer via telefon, telegraf eller ordrer overføres af andre elektroniske midler, er vi ikke ansvarlig for fejl i optagelse eller transmission.

Handelsbetingelser

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter fra Leziz Food. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for Leziz Food og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Leziz Food er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelser, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Leziz Food og Køber.

Priser

Alle priser oplyst på vores prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse er i danske kroner (DKK) og inkluderer 25 % moms. Medmindre andet står angivet, inkluderer priserne ikke forsendelsesomkostninger. Disse omkostninger bliver lagt til din forsendelse afhængigt af, hvilke produkter du bestiller.

Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Ved for sen betaling opkræves renter af forfaldne beløb med 1 % pr. påbegyndt måned.

Forudbetaling

Leziz Food ser sig ret til at kræve forudbetaling ved større ordrer over 2.500 kroner eller over for nye forhandlere.

Forsinkelse

Såfremt Leziz Food ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig og rimelig frist herfor. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede del-leverance.

Returnering

Produkterne, køl og frost varer samt bestillingsvarer tages ikke retur medmindre andet er aftalt med Leziz Food. Varer med brudt emballage tages heller ikke retur.

Undersøgelsespligt

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produkterne tages i brug, gennemgå de leverede produkter, for at sikre sig, at disse er mangelfri og leveret aftalemæssigt.

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved voldgift, medmindre Leziz Food bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de danske domstole.