OM LEZIZ FOOD

Vision

Leziz Food vil være den førende partner i Skandinavien inden for fødevarer.

Mission

Via organisk vækst og nye tiltag at fortsætte ekspansion.

Via aktuelt sortiment at være den foretrukne nationale leverandør-

Via ejerskab/partnerskaber og professionel markedsføring at fremstå som det førende brand.

Via engagerede medarbejdere og målrettet medarbejderudvikling at være blandt de mest attraktive arbejdspladser i branchen.

Kerneværdier

Leziz Foods 5 kerneværdier udleves hver dag i hele virksomheden, for de er en naturlig del af de mennesker, der er medvirkende til, at Leziz Food er en god og stærk virksomhed.

  • Innovation
  • Kompetence
  • Kvalitet
  • Ordentlighed
  • Engagement

Samlet set er kerneværdierne ”brændstoffet”, der får Leziz Food hele vejen til visionen.

Partnerskab er omdrejningspunktet for Leziz Food i alle sammenhænge. Vi tager ansvaret for, at både kunder, leverandører og medarbejdere er vindere.

Leziz Foods værdier danner basen i vores adfærd, der har til formål at fremme ansvarlige forretningsprincipper. Det betyder også, at vi efterlever vores kerneværdi ”ordentlighed” i alle forhold, hvor der forhandles, indkøbes, markedsføres, pakkes, ekspederes, leveres osv. Uanset hvor Leziz Food opererer, indgår virksomheden i et samarbejde, der er det indenfor rammen af gode og sunde værdier.

Det gælder selvfølgelig også internt i Leziz Food. Den gode følelse af at have fokus på moral og etik skaber et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Vi afdækker alle de krav og regler som et produkt skal leve op til, så det ude hos forbrugerne giver den forventede værdi.